Zöld Óvoda

A 2010/2011-es nevelési évben a Nefelejcs Óvoda sikerrel pályázott a ZÖLD ÓVODA cím elnyerésére.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.

Ennek erősítésére Zöld Óvoda címmel pályázatot írt ki óvodák számára.

Óvodánk vezetősége, nevelőtestülete és valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Ezért is nyújtottunk be pályázatot a cím elnyerésére. A kiíró által meghatározott kritériumrendszernek kellett megfelelnünk.

 • Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket.
 • Helyi Nevelési Programunk és napi pedagógiai gyakorlatunk kiemelt területe a környezeti nevelés.
 • Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat.
 • Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzés, gazdag élményszerzés jellemzi.
 • Programjainkba bevonjuk a szülőket, családokat, közvetlen és közvetett partnereinket egyaránt.
 • A környezeti nevelés hatékonysága érdekében önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítjuk ismereteinket, növeljük felkészültségünket.

"Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia.

A 2013/ 2014-es nevelési évben másodszor is megpályáztuk a Zöld Óvodai címet.

A pályázat tartalmazta:

 • az első három év elemző, értékelő bemutatását;
 • óvodánk pedagógiai munkáját, a nevelési folyamatban megjelenő helyi sajátosságok bemutatását, megvalósítását, értékelését;
 • három év során vállalt fejlesztések megvalósulását.

A pályázat elbírálása után, 2013. decemberében másodszor is elnyertük a Zöld Óvoda címet.

Óvodánk azóta is a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerének figyelembevételével  folytatta pedagógiai tevékenységeit.

A 2016/2017-es nevelési évben harmadszor is beadtuk pályázatunkat a Zöld Óvoda cím elnyerésére.

Az előző évek tapasztalatai alapján készítettük beszámolónkat:

 • térségünkben és óvodánkban történt változásokról;
 • nevelő munkánk tartalmi jellemzőinek sajátosságairól;
 • a gyermekek fejlődésében bekövetkezett pozitív változásokról;
 • szervezetekkel való kapcsolatok alakításáról;
 • fejlesztésekről.

Pályázat eredményességét hirdeti, hogy 2016. decemberében harmadszor is átvehettük a Zöld Óvoda címet igazoló oklevelet.

Híreink

Eseménynaptár